Điều kiện thành lập kho ngoại quan

Không phải nói tôi thành lập kho ngoại quan là có được, sau đây Thanh Bình Phát giới thiệu với quý khách hàng điều kiện thành lập kho ngoại quan.

Muốn thành lập kho ngoại quan có 3 bước sau:

Điều kiện thành lập kho ngoại quan với diệu tích ít nhất là 5000m2

Bước 1: Các khu vực được phép thành lập kho ngoại quan

Khoản 1 điều 62 luật Hải quan và điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định, địa bàn thành lập kho ngoại quan phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Khu vực cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng nhập khẩu, xuất khẩu thành lập ở nội địa

Khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu công nghệ cao có sự cho phép của Nhà nước

Các khu vực khác đã được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics

Các địa bàn được ưu đãi đầu tư; các khu vực tập trung sản xuất xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

Bước 2: Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan

Đầu tiên doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Ngành nghề kinh doanh được mô tả phải có chức năng về lĩnh vực kho bãi, giao nhận hàng xuất nhập khẩu,…

Đặc điểm kho ngoại quan:

Phải có hệ thống tường rào ngăn cách với khu vực xung quanh. Bên trong đảm bảo điều kiện thực hiện nghiệp vụ kho ngoại quan, có nơi làm việc cho đơn vị hải quan như nơi kiểm tra hàng, nơi lắp đặt thiết bị kiểm tra,…

Về diện tích:

Tổng diện tích tối thiểu của kho ngoại quan (nhà kho, các công trình phụ trợ) là 5.000m2

trong đó khu vực chứa hàng phải có diện tích trên 1.000m2

Nếu là kho ngoại quan chuyên dụng dùng để lưu một hoặc một số mặt hàng đặc biệt, thì diện tích tối thiểu là 1.000m2 hoặc thể tích tối thiểu 1.000 m3 dùng để chứa hàng.

Kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng cần diện tích tối thiểu 1.000m2

Bãi ngoại quan chuyên dùng (không yêu cầu diện tích kho) cần diện tích tối thiểu 10.000m2

Để kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp phải có các phần mềm đặc biệt có khả năng quản lý hàng hóa xuất nhập tồn chuyên dụng cho kho ngoại quan

Hệ thống camera giám sát 24/24 bao quát được các vị trí trong kho. Dữ liệu lưu trữ tối thiểu 12 tháng và kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý hải quan.

Bước 3: Hồ sơ thành lập kho ngoại quan

Đơn đề nghị công nhận đủ điều kiện thành lập kho ngoại quan (văn bản quy định kho ngoại quan theo mẫu số 1 đính kèm Nghị định 68/2016/NĐ-CP)

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sơ đồ thiết kế kho bãi chi tiết (1 bản sao)

Tài liệu mô tả phần mềm quản lý (1 bản chính)

Chứng từ  về quyền sở hữu/sử dụng kho bãi (1 bản sao)

Giấy thẩm duyệt thiết kế PCCC (1 bản sao)

Quy chế hoạt động trong kho ngoại quan (1 bản chính)

Hồ sơ này sẽ gửi bằng đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống điện tử đến Tổng Cục Hải quan. Trong khoảng 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan sẽ có văn bản sẽ có quyết định công nhận kho ngoại quan hoặc không.

Các quy định khác về kho ngoại quan

Theo quy chế kho ngoại quan, nếu hàng hóa luân chuyển giữa các địa điểm, các kho ngoại quan thuộc cùng một Chi cục Hải quan, thì việc giám sát quá trình vận chuyển sẽ do Cục trưởng Cục Hải quan đó quy định.

Khi hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan trực tiếp quản lý kho ngoại quan sẽ ra quyết định kiểm tra hàng hóa trước khi cho xuất hoặc nhập kho ngoại quan.

Khi có hoạt động chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan, chủ kho ngoại quan phải thông báo cho Chi cục Hải quan. Thời hạn lưu giữ hàng trong kho ngoại quan vẫn tính từ ngày bắt đầu đưa hàng vào kho căn cứ theo hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ hàng cũ ký trước đó.

Về việc báo cáo hàng xuất nhập tồn trong kho ngoại quan, chủ kho ngoại quan sẽ làm việc trực tiếp với chủ hàng. Đối với chủ kho ngoại quan, định kỳ vào ngày 15 của tháng đầu quý sau, phải có văn bản gửi Chi cục Hải quan thông báo về hiện trạng hoạt động của kho và hàng hóa theo mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL

Mỗi năm một lần, Cục hải quan sẽ tiến hành kiểm tra kho ngoại quan, đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật của kho để gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Hy vọng thông qua bài viết này các doanh nghiệp cũng như quí khách hàng sẽ nắm được điều kiện cần và đủ để thành lập kho ngoại quan, một số qui định về kho ngoại quan nhằm đảm bảo quá trình nhập xuất hàng kho ngoại quan diễn ra nhanh chóng và đúng luật.

Sớm được hợp tác cùng các doanh nghiệp và quí khách hàng!!!